Bàn thờ treo

Bàn thờ treo tường

Bàn thờ treo phật mẫu BT03

3.000.000

Bàn thờ treo tường

Bàn thờ treo thiên khố BT19

2.700.000
3.000.000

Bàn thờ treo tường

Bàn thờ treo tường BT20

2.700.000

Bàn thờ treo tường

Bàn thờ treo Đại Lộc BT01

2.700.000

Bàn thờ treo tường

Bàn thờ treo đơn giản BT12

2.700.000

Bàn thờ treo tường

Bàn thờ treo hiện đại BT02

2.700.000

Bàn thờ treo tường

Bàn thờ treo Phúc Lộc BT13

2.700.000

Bàn thờ treo tường

Bàn thờ treo hiện đại BT14

2.700.000

Bàn thờ treo tường

Bàn thờ treo phật tổ BT04

2.700.000

Bàn thờ treo tường

Bàn thờ treo lộc Phát BT15

2.700.000

Bàn thờ treo tường

Bàn thờ treo Phú Quý BT05

2.700.000
Bàn thờ đứng

Bàn thờ đứng

Bàn thờ Tài Lộc BT17

17.000.000
25.500.000

Bàn thờ đứng

Bàn thờ triện vạn BT30

16.500.000

Bàn thờ đứng

Bàn thờ Lộc Phát BT31

25.500.000

Bàn thờ đứng

Bàn thờ tâm phúc BT18

14.000.000

Bàn thờ đứng

Bàn thờ chữ thọ BT04

15.500.000

Bàn thờ đứng

Bàn thờ vân mây BT61

25.000.000

Bàn thờ đứng

Bàn thờ minh đế BT12

14.500.000

Bàn thờ đứng

Bàn thờ Tâm Phúc BT35

14.500.000

Bàn thờ đứng

Bàn thờ cổ kính BT36

14.500.000

Bàn thờ đứng

Bàn thờ ngũ phúc BT01

14.500.000

Bàn thờ đứng

Bàn thờ Minh Đế BT43

12.000.000
Tủ thờ
18.500.000
16.500.000
15.500.000
14.500.000
16.500.000
16.500.000
15.500.000
16.500.000
14.500.000
10.500.000
15.000.000
Sập thờ
50.000.000
35.000.000
45.000.000
35.000.000
50.000.000
55.000.000
Phong thủy bàn thờ gia tiên - phòng thờ